About

Vikar Data AB grundades i mars 1986. Affärsidéen var att utveckla ett fältdatorsystem för mätningsteknik inom lantmäteri, bygg- och anläggningsverksamhet. Systemet gavs namnet GEODOS som sedermera registrerades som varumärke. GEODOS utvecklades på handdatorer från Psion Ltd i Englands. Till början med hjälp av programspråket OPL. Det utvecklades succesivt via EPOC till Symbian OS och var grundläggande i mobiltelefoner från Nokia, Ericson och Motorola mfl. Så småningom köptes det upp av Microsoft och lades ner.